Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, özel hukukun bireyler ile ticaret şirketleri ve ticaret şirketleri ile diğer ticaret şirketleri arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir dalıdır. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu mevzuatın önemli kanunlarıdır. 

Ticaret hukukunun genel kavramları; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklardır.

Ticari Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Bu kapsamda,

  • Ticari Sözleşmelerin Tanzim Edlmesi
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar
  • Haksız Rekabet Davaları
  • İflasın Ertelenmesi Davaları
  • Türk Ticaret Kanunundan Diğer İhtilafların Çözümü

konularında büromuzun etkin çalışmaları bulunmaktadır.