Site - Toplu Yapı Hukuk Müşavirliği

Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan toplu yapı sitelerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu’nda Kat Mülkiyeti Hukuku alanından bilirkişi olarak kayıtlı olan kurucumuz Av. Sedat DURNA liderliğinde ekibimiz, site ve toplu yapılar için en etkili hukuki hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda:

-Toplu yapı sitelerin, İstanbul içinde ve başkaca illerdeki alacak ve borç ilişkisinden ve diğer konulardan kaynaklanan her türlü davalarının açılması ve takip edilmesi, adliyelerde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi

– Yönetim Planı hazırlanması

– Ortak alan giderlerine katılma (aidat) bedellerinin icra takibi yoluyla tahsili

– Kat Malikleri Kurulu kararının iptali davaları

– Hakimin müdahalesine (yönetici atanması) ilişkin davalar

– Kat Malikleri Kurulu toplantılarının hukuki alt yapısının hazırlanması, toplantı yönetimi

-Önleyici hukuk hizmetleri kapsamında şirketlerin ihtarname, ihbarname keşide edilmesi vs. noter süreçlerinin takip edilmesi

-Belediyelerdeki işlerin yürütülmesi ve takip edilmesi,

-Tapu Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Güvenlik Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri vb. resmi kuruluşlardaki hukuki işlemlerin takip edilmesi