İcra Hukuku

SD Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku’nun hemen her alanında faaliyet göstermektedir. 

– Alacak tahsili

– İcra takibi açılması

– Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi

– Maaş haczi yapılması: Borcu olan kişiye karşı açılır. Çalıştığı kuruma tebligat ile borcu haber verilerek alacaklı adına kesinti istenir.

– Karşılıksız çek davaları: İş dünyasında en çok karşılaştığımız konulardan biri de karşılıksız çek davalarıdır. Eğer borçlu olan kişinin hesabı çek tutarını karşılamıyorsa burada devreye karşılığı olmayan çekten kaynaklı ceza davası ve çek bedelinin tahsiline yönelik çalışmalar yapmaktayız.

– Menfi tespit ve istirdat davaları: Borcu olmamasına rağmen yeniden borcun ortaya çıkması sonrası açılan dava ile borçsuzluğun ispatı ile birlikte ödenen bedelin geri istenmesi durumlarıdır. İstirdat davası ise borcu olmayan şahıs kendisine acılan icra takibine itiraz etmiyor. Sonrasında borcu ödedikten sonra bu davayı açabilmektedir.

– Borca itiraz, imzaya itiraz, takibe itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Süresi geçmeden bu işlemler borcu olmadığını düşünen kişinin bilgilerine dayanılarak avukatlarca yapılır.

– İtirazın iptali davaları

– İtirazın kaldırılması davaları

– İhtiyati haciz işlemleri: Aslında bunun diğer adı mal kaçırmanın önüne geçmektir. İşin ehli bir icra avukatı ile çalışıldığı takdirde bu alanlarda sorunsuz bir hizmet almak mümkün olacaktır.

– Cari hesap alacağı takibi ve itirazın iptali davaları: Alacağınızın teminat altına alınmayan kısmı için acılan icra takipleridir.

– Nafaka borcu ve icra süreci: Ülkemizde en fazla tartışılan konulardan biri de bu husustur. Boşanma sonra ortaya çıkan bu durum ve sonrasında ciddi problem yaşamamak için avukat desteği almanızı önermekteyiz.

– Çocuk Teslimi İcra Süreci: Boşanma sonrası velayet hakkı olmayan anne veya babadan birinin çocuğu icra yolu ile görmesi süreci de mevcuttur. Eğer velayet hakkı olan kişi çocuğu diğer bireye göstermiyorsa burada çocuk teslim icrası devreye girmektedir.

– Tasarrufun İptali Davası: Bu aslında “danışıklı” yapılan alacaklının hakkını almaması için yapılan mal kaçırma işlemlerinin iptali için acılan davadır.

  • İcra Yolu ve İstihkak Davası: Borçlunun malları haczedilirken bazen üçüncü şahısların da mallarına haciz gelebilmektedir. Bu durumda ayrım yapılması için bu dava açılır.

İlamsız İcra: Sık sık duyduğumuz vatandaş olarak ancak tam olarak ta bilinmeyen bir durumdur. Genel açıklaması ise para veya teminat alacağıdır. İlamsız icra genel haciz yolu ile yapılır ayrıca kiralanan mülkün tahliyesi içinde ilamsız icra takibi açılabilmektedir