Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukunun konusunu taşınmazlar üzerindeki mülkiyet  ilişkisi oluşturur. Avukatlık Büromuz, uzman avukatları müvekkillerine gayrimenkule ilişkin yönetim ve her türlü ihtilaflarında hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır.

Bu kapsamda :

 • Gayrimenkuller için satış sözleşmesinin kurulması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde aracılık edilmesi
 • Gayrimenkulün tapu incelemesi
 • Gayrimenkulün hukuki durumunun araştırılması
 • Tapu tescil davaları
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırılıktan dolayı açılan davalar
 • Mülkiyet hakkına dayalı olarak istihkak ve müdahalenin meni davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
 • İnşaat izni ve ruhsatlandırma için gerekli işlemler
 • Kamulaştırmada idari makamlar nezdinde kamulaştırma işlemlerinin takibi
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • İpotek tesisi ve takibi