İş Hukuku

İş Hukuku, toplumun tümünü kapsayan en önemli özel hukuk alanlarından biridir. Ülkemizde hane halkı ekonomik gelirinin çok büyük bir kısmı hizmet sektörüne dayalıdır. Bu nedenle her bir bireyin hayatı boyunca en az bir defa iş hukukuyla ilgili bir ihtilaf yaşaması çok olasıdır.

Büromuz avukatları, çok uzun süre iş hukukunun iki süjesi olan işçi ve işveren vekillikleri yapmış ve iş hukukunun iki kutbunda da avukatlık yapma deneyimi ve fırsatı elde etmiştir.

SD Hukuk Bürosu kurucusu Av. Sedat İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu’nda Kat Mülkiyeti Hukuku alanından bilirkişi olarak kayıtlıdır.

Sürekli yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları müvekkillerimize önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da sürekli takip ve gözlem gerektiren riskli bir ortam yaratmaktadır. Türk Hukuku’nun işveren-işçi ilişkilerinde işçi lehine koruma prensibi de işveren tarafında önem verilmesi gereken ve özel ihtisas gerektiren bir hukuk alanıdır.

Bu nedenle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku departmanımızda görev yapan ekibimiz tüm enerjisini bu alanda sürdürmekte ve iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, müvekkillerimizin kanunlara uyumlu olması, risklerini doğru değerlendirmeleri ve yönetmeleri için çözüm üretmektedir.

İş ve sosyal güvenlik uygulamasında yaşanan mevzuat değişiklikleri ve yakından takip edilmesi elzem olan içtihatlar müvekkillerin iç düzenlemelerinin bunlara uygunluğunun kontrolünü ve ilgili birimlerine düzenli destek ve görüş verilmesini artık neredeyse mecbur kılmaktadır

Bu kapsamda,

  • Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Ara buluculuk görüşmelerinin yürütülmesi,
  • İşe iade davaları,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları ve
  • Fazla mesai alacakları davaları ve iş hukukundan kaynaklanan diğer hak ve alacaklardan kaynaklanan davalar.

Büromuzca, bugüne kadar takip edilen yüzlerce dava dosyasından elde edilen deneyim ve birikimle ama ilk günkü heyecanla takip edilmektedir.