Bankacılık ve Finans Hukuku

SD Hukuk Bürosu olarak bankacılık ve finans hukuku alanında;

-Banka ve finans kurumlarına kuruluş aşamasında hukuk müşavirliği kapsamında hukuki destek sağlanması ve izin süreçlerinin yönetilmesi

-Kiralama, kredi sözleşmeleri, proje finansmanı, leasing ve faktöring gibi finansal işlemlerde sözleşmelerin hazırlanması ve müvekkillere hukuki destek sunulması

-Alacak ve borç ilişkisinden ve diğer konulardan kaynaklanan her türlü davalarının açılması ve takip edilmesi, adliyelerde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi,  icra takiplerinin başlatılması ve dosyanın tahsilat süreçlerinin infaz aşamasına kadar takip edilmesi

-BDDK, TMSF ve SPK’da görülen hukuki işlemlerin yürütülmesi ve takibi 

-Bankacılık ve Fİnans Hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulması ve süreçlerin takibi gibi hizmetleri bankacılık ve finans hukuku hizmetlerimiz kapsamında süreli veya belirsiz süreli olarak düzenlenebilecek sözleşmelerle vermekteyiz.