Kurumsal

Biz Kimiz?

Sedat DURNA Avukatlık Bürosu, 2017 yılında kurumsal şirketlerde 10 yıldan uzun süre hukuk müşavirliği yapan Av. Sedat Durna tarafından İstanbul Ataşehir’de kurulmuştur.

Sedat DURNA Avukatlık Bürosu, yetkin avukat, danışman ve uzman kadrosu ile müvekkillerine ağırlıklı olarak özel hukuk davalarında ve ceza hukuku alanında hukuki hizmet ve danışmanlık sunmakta ve şirketlere hukuk müşavirliği hizmeti vermektedir. Avukatlık Büromuz, dava avukatlığı kadar koruyucu avukatlık hizmetlerinin de önemli olduğu inancıyla “hukuksal sorunlar doğmadan önlenmesi ve yargıyla taşınmadan çözülmesi” ilkesini benimsemiştir.

Neden Biz?

Sedat Durna Hukuk Bürosu, üstlendiği tüm görevleri, herhangi bir ayrıma tabi tutmaksızın yasaların yüklediği sorumluluk ve mesleğimize duyduğumuz özen duygusu ile yerine getirmeyi ilke edinmiştir.

Sedat Durna Hukuk Bürosu’nda takip edilen işlerin süreçleri hakkında müvekkil talep etmese de düzenli olarak bilgi paylaşımı yapılır, müvekkiller için ulaşılabilir durumda olmak çok önemsenir, ele alınan hukuki konular detaycı bakış açılarıyla çalışılır, teknolojik gelişmeler müvekkiller yararına düzenli olarak takip edilir ve üstlenilen işe mümkün olan en kısa sürede başlanır.

Aydınlatma Metinleri

SD HUKUK BÜROSU ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (İşbu metin kapsamında Politika olarak anılacaktır); SD Hukuk Bürosu (SD Hukuk) tarafından işletilmekte olan internet sitelerini kapsamakta olup; ofisin çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politika`da belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, *Ofis tarafından ve/veya *Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikleri sağlamakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile yukarıda ifade edilen kuruluşun sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:

 1. İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin ilgili yerlerde bulunması)
 2. Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması)
 3. İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve
 4. Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin, İnternet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil ve diğer tercihler)

Ne Tür Çerezler Kullanıyorsunuz?

 1. Oturum Çerezleri İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
 2. Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
 3. Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir.
 4. İşlevsel ve Analitik Çerezler Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

 Cihazınızdan aldığımız bilgiler nasıl kullanılıyor?

Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazı, haber ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz olması gerektiği gibi çalışamayabilir. Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika`da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

SD HUKUK BÜROSU KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

SD Hukuk Bürosu (SD Hukuk) olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda yasal mevzuat kapsamında öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen azami çabayı gösteriyoruz. SD Hukuk Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerimi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek veya devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

A-TANIMLAR:

 1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.
 3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 4. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

B-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

SD Hukuk, internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur. SD Hukuk 6698 Sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde verilerinizi işlemektedir. İnternet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda yada bilginiz dâhilinde toplanabilecektir: Bilgi Formu bölümünden tarafımız ile iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim, e-posta ve telefon numaranız, Kanuni gereklilik sebebiyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, İnternet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 2. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 3. İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak olma,
 4. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 

C-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz; Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, SD Hukuk tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması, Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi kurumların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi, Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK 5.ve 6.maddelerinde belirtilen; İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, SD Hukuk’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ofisin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması dahilinde işlenebilecektir.

 

    D- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

SD Hukuk olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

    E- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

SD Hukuk’a başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ofis sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

SD HUKUK BÜROSU

İnternet Adresi : www.sedatdurna.av.tr

Telefon Numarası: 0 (216) 515 56 81 – 0 (216) 755 64 12

E-Posta Adresi : [email protected]

Adres: Zuhal Cad. No:46 Mazaya Ritim İstanbul Rezidansları A5 Blok

Kat:25 Ofis:138 Maltepe – İSTANBUL