Ödeme ve Elektronik Para Transferi Hukuku

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte   klasik ödeme yöntemlerinin yanında elektronik ödeme yöntemleri de hayatımıza dahil olmuştur. 2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunile birlikte de elektronik ödeme yöntemlerine ilişkin kanuni çerçeve çizilmiştir. SD Hukuk Bürosu olarak ödeme ve elektronik Para transferi hukuku alanında;

-6493 sayılı kanun kapsamında ödeme hizmetleri alanında hizmette bulunmak isteyen kuruluşlar için  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda faaliyet izni sürecinin yönetilmesi 

-Ödeme ve elektronik para kuruluşları için hukuk müşavirliği hizmeti sunulması, 

-Önleyici hukuk hizmetleri kapsamında sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme süreçlerinin iş ortaklarıyla yapılan toplantıların takip edilmesi. Sözleşme süreçlerinin denetlenmesi, ihtarname, ihbarname keşide edilmesi vs. noter süreçlerinin takip edilmesi,

-Ödeme  ve elektronik para kuruluşlarının alacak ve borç ilişkisinden ve diğer konulardan kaynaklanan her türlü davalarının açılması ve takip edilmesi, adliyelerde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi,  icra takiplerinin başlatılması ve dosyanın tahsilat süreçlerinin infaz aşamasına kadar takip edilmesi, 

-talep edilecek konularda hukuki mütalaa hazırlanması, yönetimin tevdi edeceği diğer görev ve işlerin yürütülmesi işleri, hukuk müşavirliği hizmetlerimiz kapsamında süreli veya belirsiz süreli olarak düzenlenebilecek sözleşmelerle  ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına hizmet vermekteyiz.