Dernek Hukuk Müşavirliği

Toplumsal yaşamda çok önemli bir role sahip olan dernekler, sürekli olarak hukuki ilişki içerisinde oldukları için hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Kendisi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan kurucumuz Av. Sedat DURNA ve ekibimizle  derneklerin hukuki sorunlarının önlenmesi, çözülmesi ve yargısal takibi için derneklere hukuki hizmet sunmaktayız. Bu kapsamda büromuz aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

-Derneklerin, İstanbul içinde ve başkaca illerdeki alacak ve borç ilişkisinden ve diğer konulardan kaynaklanan her türlü davalarının açılması ve takip edilmesi, adliyelerde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi

-Derneklerin, idare ve vergi mahkemesi davalarının açılması ve takip edilmesi

-Dernek yönetim kurulu üyelerine karşı açılan davalar

-Derneklerin, icra takiplerinin başlatılması ve dosyanın tahsilat süreçlerinin infaz aşamasına kadar takip edilmesi

– Dernek genel kurulunun düzenlenmesi, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin açılan davaların takibi

-Dernek tüzüğünün düzenlenmesi

-Önleyici hukuk hizmetleri kapsamında şirketlerin ihtarname, ihbarname keşide edilmesi vs. noter süreçlerinin takip edilmesi

-Tapu Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Güvenlik Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri vb. resmi kuruluşlardaki hukuki işlemlerin takip edilmesi