Şirket Hukuk Müşavirliği

SD Hukuk Bürosu, şirketlerin iş hukuku davalarının takip edilmesi, iş hukukundan kaynaklanan süreçlerinin hukuki denetimi, yerine getirilmesi ve takibi,

Şirketlerin, İstanbul içinde ve başkaca illerdeki alacak ve borç ilişkisinden ve diğer konulardan kaynaklanan her türlü davalarının açılması ve takip edilmesi, adliyelerde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi

Şirketlerin, idare ve vergi mahkemesi davalarının açılması ve takip edilmesi,

Şirketlerin, icra takiplerinin başlatılması ve dosyanın tahsilat süreçlerinin infaz aşamasına kadar takip edilmesi,

Şirketlerin, önleyici hukuk hizmetleri kapsamında sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme süreçlerinin iş ortaklarıyla yapılan toplantıların takip edilmesi. Sözleşme süreçlerinin denetlenmesi,

Önleyici hukuk hizmetleri kapsamında şirketlerin ihtarname, ihbarname keşide edilmesi vs. noter süreçlerinin takip edilmesi,

Tapu müdürlüklerinde ipotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi, öncesinde ipotek senedinin teminat konusuna uygun olarak hazırlanması, gerekli belgelerin temini, taşınmaz devir işlemlerinin ve diğer ayni hak doğuran işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Belediyelerdeki işlerin yürütülmesi ve takip edilmesi,

Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Güvenlik Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri vb. resmi kuruluşlardaki hukuki işlemlerin takip edilmesi,

Yönetimlerce talep edilecek konularda hukuki mütalaa hazırlanması, yönetimin tevdi edeceği diğer görev ve işlerin yürütülmesi işleri, hukuk müşavirliği hizmetlerimiz kapsamında süreli veya belirsiz süreli olarak düzenlenebilecek sözleşmelerle şirket hukuk müşavirliği alanında on yılı aşkın bir sürenin vermiş olduğu birikim ve deneyimle yerine getirilmektedir.