İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

Ülkemizde, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hukuki alt yapısı hazırlanmış ve “Kentsel Dönüşüm Hukuku” doğmuştur.

İnşaat hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı iken kentsel dönüşüm hukuku da inşaat hukukunun etkin bir alt dalı olarak hukukumuzda yerini almıştır.

Bu kapsamda,

  • İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Yüklenicilik, Alt Yüklenicilik Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Arsa Payı Karşılığı Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Riskli Yapı Tespiti ve Tescili İşlemleri,
  • Riskli Yapı Tespiti ve Tescili İşlemlerinin İptali Davaları
  • Hak Ediş, Tazminat ve Alacak Davaları
  • Ayıplı ve Eksik Yüklenicilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Tazminat Davaları,
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar

ve diğer davalar büromuzca hukuki menfaatlerinize uygun olarak takip edilmektedir.