Sözleşmeler Hukuku

Hukuksal ilişkilerin özü iyi niyet ve güven temellidir. Hukuksal ilişkinin güvencesi ve ispat aracı ise yazılılık esasına dayalı olarak düzenlenmiş SÖZLEŞME’dir.

SÖZLEŞME uygarlıktır.

SÖZLEŞME güvencedir.

SÖZLEŞME barıştır.

Büromuzca, bu ilkelerle hukukun temel ilkelerine ve güncel yargısal içtihatlara koşut ve müvekkillerimizin taleplerine uygun, hak ve menfaatlerini azami ölçüde gözetecek şekilde sözleşme hazırlanması, incelenmesi ve yorumlanması hizmetleri yetkinlikle yürütülmektedir.