Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, internetin ve bilişim teknolojisinin artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte ortaya çıkan ve bilişim alanındaki gelişmelerle birlikte kendini sürekli güncelleyen hukukun en yeni dallarından birisidir.  SD Hukuk Bürosu olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kişilere en etkili hukuki desteği sağlamaktayız

Bu kapsamda:

– Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, önleyici hukuk hizmetleri kapsamında sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme süreçlerinin iş ortaklarıyla yapılan toplantıların takip edilmesi. Sözleşme süreçlerinin denetlenmesi

Önleyici hukuk hizmetleri kapsamında şirketlerin ihtarname, ihbarname keşide edilmesi vs. noter süreçlerinin takip edilmesi

-Şirketlerin tescil ve kayıt, lisanslama ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin işlerin takibi ve yürütülmesi

– 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  şirketlerin yeni sorumlulukları ve KVKK uyumluluk süreci hakkında eğitimler

-Şirketlerin KVKK uyumluluk süreci ve sonrasında veri envanteri oluşturulması, veri toplama ve saklama yöntemlerinin kanuna ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu

-Kişisel Verilerin Korunması kanunundan doğan uyuşmazlık ve hukuki süreçlerin takibi, kurumla müvekkil arası hukuki sürecin takibi

-6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun kapsamında şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi, bu kapsamdaki işlerin takibi ve yürütülmesi 

– Bilişim suçları kapsamında işlenen suçlar için Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunulması, açılmış soruşturma dosyalarının ve ceza davalarının takibi ve yürütülmesi
büromuzun bilişim hukuku kapsamında verdiği hizmetler arasında yer almaktadır.